16 C
Sneek
vrijdag 21 juni
- Advertentie -

Disclaimer

Akker van het Noorden is een website in eigendom van en onder beheer van uitgever Langs de Melkweg. De volgende voorwaarden en condities zijn van toepassing op de sites van Langs de Melkweg. Door het bezoeken van deze websites accepteert u de termen en condities zoals hieronder genoemd.

Betrouwbaarheid en verantwoording

Deze internetsite wordt u aangeboden door Langs de Melkweg. Aan deze internetpublicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. Langs de Melkweg is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze websites. Langs de Melkweg behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, teksten, informatie, logo’s, afbeeldingen en foto’s aan te brengen. Bepaalde hyperlinks (verwijzingen buiten het domein Melk van het Noorden) brengen u naar sites van derden, waarbij Langs de Melkweg niet aansprakelijk is voor de daar aangeboden informatie.

Copyrights

Op de inhoud van deze site (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur en databanken) rusten intellectuele eigendomsrechten. Dat betreft in ieder geval auteursrecht, databankenrecht en merkenrecht. Het is niet toegestaan hetgeen u op deze sites aantreft te exploiteren of te verveelvoudigen of anderszins te verhandelen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Langs de Melkweg. Via het formulier onder de menu-optie ‘contact’ kunt u contact opnemen met Langs de Melkweg voor meer informatie hieromtrent.

E-mailgebruik

Aan Langs de Melkweg toegezonden mails worden vertrouwelijk behandeld. Desondanks kan Langs de Melkweg niet garanderen dat de e-mails niet door derden geraadpleegd kunnen worden. Langs de Melkweg is hier op geen enkele wijze voor aansprakelijk. De gegevens (waaronder naam, adres en telefoonnummer) die worden opgegeven voor de beantwoording van de e-mails zullen alleen voor dát doel worden gebruikt door Langs de Melkweg. Alle gegevens die u ons stuurt dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.