16.5 C
Sneek
maandag 20 mei
- Advertentie -

Over Akker van het Noorden

Akker van het Noorden (AvhN) is een specifieke uitgave voor akkerbouwers in de noordelijke helft van Nederland. Het medium is actueel, regionaal en specialistisch. AvhN wordt gekarakteriseerd door het echt vanuit de boer denken en schrijven. Waar de boer over spreekt aan de keukentafel, leest hij over in AvhN.

Het printmagazine verschijnt tweemaal per jaar en wordt verspreid onder circa 5.000 adressen van akkerbouwers en agribusiness in de noordelijke helft van Nederland. Publicatie vindt plaats in de vroege zomer en het late najaar. Alle bijdragen in de printmagazines, verschijnen ook op deze website www.akkervanhetnoorden.nl.

Uitgever van AvhN is Persbureau Langs de Melkweg. De uitgever zorgt voor de journalistiek relevantie van het magazine. Binnen AvhN werkt de uitgever samen met partners uit de agribusiness. Deze partners beogen een meerwaarde te behalen uit de exposure die hun deelname aan het printmagazine en de website biedt.

Partners

Als partner aan AvhN zijn verbonden:

Sjoerd Hofstee en Jelle Feenstra van Persbureau Langs de Melkweg

Agrico

Agrico is een krachtig en coöperatief aardappelbedrijf. Een wereldspeler op het gebied van nieuwe aardappelrassen, pootaardappelen en consumptieaardappelen. We investeren in kwalitatief goede, gezonde aardappelen met een hoge opbrengst, waar ook ter wereld.

Agro-vital

Voor een efficiëntere gewasbescherming richt Agro-vital zich vooral op het ontwikkelen en produceren/ importeren van specifieke hulpstoffen welke het effect van gewasbescherming kunnen verbeteren en/of de dosering kunnen verlagen.

Countus

Countus adviseert en levert accountancy. Countus gelooft in het laten ondernemen van ondernemers; ze laten doen waar ze goed in zijn. Hun droom laten najagen. Zodat zij het beste uit zichzelf halen. En hun bedrijf kunnen laten bloeien en groeien.

Hoogland BV

Hoogland BV adviseert en begeleidt akkerbouwers en melkveehouders met hun bedrijfsvoering. Daarnaast levert het bedrijf diverse producten zoals zaaizaden, meststoffen, diervoeders etc. en beschikt het over een eigen mengvoerproductie.

TTW

Het TTW systeem bestaat uit een enorme database met meet-, weeg- en omgevingsgegevens per gewas. Door structureel en repeterend te meten, te wegen en omstandigheden vast te leggen, vertaalt TTW data naar de beste groeimethode voor verschillende gewassen.

Niscoo

Niscoo is een kenniscoöperatie met het doel het toegankelijk maken en bundelen van kennis voor de ondernemer in de agrarische sector. Niscoo versterkt, als onafhankelijk collectief van melkveehouders en akkerbouwers, het ondernemerschap in de agrarische sector door middel van kennis.