Het ontbreekt de politiek aan alle kanten aan lef. Lef om serieus geld te steken in het verduurzamen van de landbouw en lef om te sturen op doelen in plaats van middelen. Dat betoogde Alex Datema dinsdag in Oosterwolde op een bijeenkomt over verduurzaming van de landbouw.

Datema is voorzitter van Boerennatuur en vertelde de laatste weken vaak teleurgestelde politici beleidsmakers te spreken. Teleurgesteld over het feit dat boeren niet blij worden van het nieuwe GLB.
‘Persoonlijk vind ik dat echter logisch. De eisen worden hoger en in totaal is er minder geld beschikbaar. Nogal wiedes dat boeren daar niet enthousiast van worden. Terwijl het best anders kan. Er liggen miljarden klaar om de stikstof- en klimaatcrisis aan te pakken. Zorg nu eerst eens dat je vanuit die potten het GLB-budget te minste verdubbeld tot € 1,5 miljard per jaar.’

Datema erkent dat geld alleen de transitie naar een duurzamere landbouw niet versneld. Daarvoor moet ook eindelijk gestuurd worden op doelen in plaats van middelen. De voorstellen voor het 7e actieprogramma nitraat bewijzen eens te meer dat de politici in Brussel en Den Haag daar nog niet klaar voor zijn. ‘Ook dat is gewoon een kwestie van lef. Op doelen kun je prima sturen en het werkt vele malen beter om mensen enthousiast te krijgen en te houden, maar ze zijn minder makkelijk en concreet controleerbaar dan middelenbeleid. Daarom grijpt de overheid telkens weer daar op terug. Met als gevolg gedemotiveerd en morrende boeren.’

Rouwproces

Frans Keurentjes, sprekend in Oosterwolde vanuit zijn rol als voorzitter van de Agro Agenda Noord-Nederland, gaat er vanuit dat de politiek een vloeiende omslag naar verduurzaming niet gaat regelen. ‘De onvoorspelbaarheid en wispelturigheid vanuit de politiek houdt juist aan. Dat kun je als een gegeven zien. Dat geldt ook voor het feit de consument in grote meerderheid niet bereid is te betalen voor een duurzamer product. Dat is de realiteit, dat moet je onder ogen durven zien’, stelt Keurentjes. ‘Daarom zit er niets anders op om uit te gaan van eigen kracht en zoveel mogelijk samen te werken met alle partijen die ook vooruit willen. Daar ben ik wel optimistisch over omdat de sector zich altijd veerkrachtig heeft getoond. We gaan als landbouw nu echter door een rouwcurve. Wat was, is echt voorbij. Sturen op kwaliteit is de toekomst waarbij aantoonbaar gezond voedsel topprioriteit wordt.’

Vorig artikel‘Samenwerking moet van 1 en 1 drie maken’
Volgend artikelDé boer bestiet net mear