BO Akkerbouw is blij met de stappen die het kabinet deze week heeft gezet voor het stimuleren van biobased bouwmaterialen. ‘Dit biedt echt kansen voor de akkerbouw’, zegt directeur André Hoogendijk.

Als onderdeel van een uitgebreid pakket aan klimaatmaatregelen heeft het kabinet aangekondigd om verschillende stappen te zetten voor het stimuleren van biobased materialen. Het gaat onder meer om het aanscherpen van de zogeheten milieuprestatie-eis en een vergaande CO2-norm voor nieuwbouw, die de toepassing van biobased bouwmaterialen sterk stimuleert. Daarnaast stelt het kabinet budget beschikbaar voor het opzetten van productielijnen en de vorming van ketens. In totaal trekt het kabinet voor de maatregelen voor biobased € 200 miljoen uit.

Belangrijke stappen

André Hoogendijk, directeur BO Akkerbouw: ‘Het kabinet zet hiermee belangrijke stappen. Door de normen in de bouw aan te scherpen, zal de vraag in Nederland naar biobased bouwmaterialen snel stijgen. Vanuit de akkerbouw spelen we graag op die groeiende vraag in.’

Een van de teelten die momenteel nadrukkelijk in opkomst is, is de teelt van vezelhennep. Op de foto hierboven, van Greeninclusive, is te zien hoe het gewas op een perceel in Friesland wordt geoogst. Maar ook gewassen als vlas, olifantsgras en sorghum zijn aantrekkelijk om biobased materialen van te maken.

Koolstofvastlegging in gewassen

Het kabinet heeft ook aangekondigd om zich in EU-verband in te zetten voor het kunnen inrekenen van CO2-reductie door koolstofvastlegging in gewassen. Hoogendijk: ‘Het is voor de sector van belang dat de winst voor het klimaat meetelt bij het prestaties van de akkerbouw. Zo draagt de sector zichtbaar bij aan een belangrijke maatschappelijke opgave.’

Ruimte voor de nieuwe Akker

De inzet van BO Akkerbouw op biobased is een van de zeven richtingen voor perspectief uit ‘Ruimte voor de Nieuwe Akker!’. Naast de aangekondigde stappen zet BO Akkerbouw zich in voor een goed werkend systeem met koolstofcertificaten, zodat Nederlandse telers een financiële beloning kunnen ontvangen voor het vastleggen van CO2. Daarnaast is een financiële ondersteuning van telers en verwerkers bij het opzetten en opschalen van ketens van belang. Relevante teelten zoals vlas, hennep en miscanthus zouden daarbij beter moeten worden ingepast in de eco-regeling van het GLB en in het mestbeleid.

Vorig artikel‘Vroeg starten met luisbestrijding, daar zit vaak de winst’
Volgend artikelAgrofoodcluster en The Potato Valley worden één