Het aantal auto’s in Nederland moet worden gehalveerd omdat er anders te veel stikstof neerdaalt op natuurgebieden. Ook het vliegverkeer moet drastisch worden ingekrompen. De industrie moet op termijn zelfs helemaal verdwijnen uit Nederland, dat is beter voor alle kwetsbare natuur in Nederland en de volksgezondheid. Dit bepleiten een aantal gerenommeerde onderzoekers en wetenschappers in een lijvig rapport.

De maatregelen zijn volgens de rapportschrijvers noodzakelijk om te voorkomen dat het kabinet moet teruggrijpen op de meest drastische oplossing: een heffing op het krijgen van kinderen. In een toelichting laten de onderzoekers weten zich te baseren op modellen. Die laten duidelijk zien dat autoverkeer, vliegtuigen en industrie de meeste druk geven op de natuur in Nederland.

‘70 procent van de productie die de industrie maakt, gaat toch naar het buitenland, dus heeft, op een paar banen na, weinig toegevoegde waarde voor ons land.’ Het is het zoveelste rapport dat de conclusie trekt dat er te veel auto’s, vliegtuigen en industrieën zijn in Nederland. De rapportschrijvers adviseren de sectoren om het niet te zoeken in technologische oplossingen, zoals elektrisch rijden en vliegen. ‘Omdat daarmee de kern van het probleem blijft: te veel mobiliteit in een klein land als Nederland.’

Groepen actievoerende burgers verzetten zich fel tegen de plannen. Ze wijzen erop dat recente metingen van hun gesuggereerde uitstoot een heel ander beeld geven dan de
modellen. Ook vinden ze het onterecht dat boeren grotendeels buiten schot blijven. De onderzoekers wijzen er echter op dat boeren nauwelijks een probleem zijn. ‘De stikstof die op hun bedrijven vrij komt, is natuurlijke stikstof. De koe stoot het uit, het komt in de lucht, de lucht laat het op de grond vallen, de plant neemt het op om vervolgens weer door de koe opgegeten te worden. Een volledig gesloten systeem dus.’

Zou het ooit gaan gebeuren, dat een dergelijk bericht in de media verschijnt? Dat de rollen voor een keer compleet zijn omgedraaid? Dat boeren eens niet de schuld krijgen? Of zijn
de belangen van ‘die anderen’ daarvoor net wat te groot, zijn ze met net wat te veel? Feit is dat alle pijlen nu ergerlijk onevenwichtig zijn gericht op landbouw, bijna niet normaal meer.
Terwijl er toch genoeg argumenten zijn om minstens zo veel pijlen richting andere sectoren en groeperingen te schieten. Zo jammer. Het zou een verademend stuk evenwicht en
eerlijkheid brengen in het ingewikkelde vraagstuk rondom natuur, milieu en klimaat.

Jelle Feenstra, hoofdredacteur Akker van het Noorden
Vorig artikel‘Hakken in het zand? Nee joh, pak de kansen’
Volgend artikel‘Het gaat om de puntjes op de i’