De vraag naar graan zit in de lift, net als de prijs. Ook bij Hoogland BV in Leeuwarden azen ze op de goudkleurige korrels. Niet voor de handel, maar om in hun eigen toenemende vraag te voorzien. ‘Het graan blijft via ons echt in de regionale keten; we hopen met dit verhaal meer graantelers aan ons te binden.’

Met flyers en graankoeken trokken Camiel Hoogland en Jan Klaas de Graaf van Hoogland BV de laatste weken al bij veel Groninger graantelers langs. Op het Hogeland en in het Oldambt is graanteelt nog altijd redelijk in trek bij veel akkerbouwers. En met de prijsvorming de laatste tijd is het ook echt weer een saldogewas. Voor de vele tonnen graan die binnenkort weer worden geoogst, is dan ook voldoende belangstelling. Zo ook bij de mannen van Hoogland. Maar niet zozeer voor de handel, maar om te kunnen verwerken in het veevoer dat zij weer aan melkveehouders verkopen.
‘Als 5e generatie eigenaar van Hoogland BV, ben ik ook de 5e generatie graanhandelaar en commissionair’, vertelt Camiel Hoogland. ‘Onze graanhandel richtte zich tot circa vijftien jaar geleden volledig op de handel, maar binnen onze veehouderijtak groeit de vraag naar premixen, alkagrain en wheatbooster enorm. Deze producten produceren we zelf in Leeuwarden en vragen veel tarwe. Inmiddels is het jaarlijks wel 10.000 tot 15.000 ton dat we via schepen extra aan laten komen om in onze behoefte te kunnen voorzien. Echter, we collecteren veel liever alle graan dichtbij. De kwaliteit daarvan is gemiddeld gezien echt beter én wij geloven in toekomst voor de regionale keten met een lage footprint en CO₂-uitstoot.’

Prijs leidend

Het van origine Friese bedrijf is na de overname van Frieling granen al enkele jaren vrij actief in Groningen. Als leverancier van zaaizaad, gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest bouwden ze met veel telers een relatie op. Graantelers uit bijvoorbeeld de Noordoostpolder, Friesland of Drenthe zijn ook welkom om graan aan Hoogland BV te verkopen, maar de pijlen worden bewust vooral gericht op het Groninger land waar relatief veel graanteelt en eigen opslag plaats vindt.
‘Met de aankoop van graan van meerdere telers breiden we bestaande relaties uit of bieden nieuwe contacten een kans een relatie op te bouwen’, licht teeltbegeleider en graaninkoper Jan Klaas de Graaf toe. ‘Dat prijs daarbij leidend is, beseffen we terdege. Door onze lage transportkosten kunnen we op dat gebied ook goed concurreren of betalen we juist duidelijk beter uit dan sommige concullega’s. Zeker vanuit de pool, maar ook op dagprijzen. Wij willen daarnaast vooral de boer ontzorgen. Om die reden hebben we onder andere heel bewust innameposities in Usquert, Westernieland, Grijpskerk, Hallum en Leeuwarden.’
Desgewenst kan het bedrijf boeren volledig ontzorgen door ook de opslag en bewaring over te nemen. ‘Voor een scherp tarief rijden we het graan naar Leeuwarden en slaan het voor de teler op’, vertelt Camiel Hoogland. ‘Wie als teler gaat rekenen, komt er snel achter dat alles in eigen hand houden ook het nodig kost aan eigen uren en investeringen.’

Afspraken nakomen

Veel graantelers willen echter graag met hun product zelf vrij blijven in de handel. ‘Dat blijft beslist mogelijk als wij het graan opslaan. Wij bieden maatwerk gericht op de voorkeuren van elke teler’, benadrukt Hoogland.
De Graaf stelt daarbij dat het bedrijf vooral gezien wil worden als een betrouwbare partner. ‘Wij kunnen wel leuk ons verhaal vertellen en promoten, maar moeten vooral een goede prijs betalen en onze afspraken nakomen. Een boer verwacht duidelijkheid en flexibiliteit. Dat mogen ze van ons ook verwachten. Zo’n partner willen wij ook zijn.’
Camiel Hoogland vult aan: ‘Hoewel het niet nodig is, is het mooi als telers ons verhaal van de kracht van regionale teelt en ketens begrijpen en onderstrepen. Dat zij het leuk vinden en gevoel erbij krijgen daar onderdeel van uit te maken. Hun graan verdwijnt niet in de anonimiteit, maar wordt benut door de melkveehouders in hun eigen regio wiens producten gedeeltelijk ook weer in het lokale supermarktschap komen te liggen.’

Vorig artikelWees kien op kwaliteit spuitwater
Volgend artikelTelen zonder gewasbescherming, kan dat?